Koncepcja pracy szkoły

Adresaci szkolenia:

Zainteresowani nauczciele, dyrektorzy tworzący koncepcję, szpołeczność szkolna, inne placówki oświatowe.

 

Cele:
wypracowanie spójnej, uwzględniającej aktualne potrzeby koncepcji pracy szkoły/placówki opartej na dyskusji angażującej całą społeczność szkolną/pracowników.
Cele szczegółówe:

1. Opracowanie i wdrożenie narzędzi oraz procedur służących zbudowaniu koncepcji pracy,
2. Określenie pożądanych kierunków rozwoju,
3. Wypracowanie koncepcji pracy,
4. Opracowanie narzędzi i procedury okresowej analizy i modyfikowania koncepcji pracy,
5. Wypracowanie sposobów informowania o koncepcji pracy liceum oraz wprowadzanych zmianach,
6. Stworzenie podstaw dla spójnego działania osób i organów odpowiedzialnych za realizację koncepcji pracy szkoły.

 

Program:
1. Analiza stanu obecnego.
2. Misja i wizja.
3. Plan i harmonogram działań.
4. Kierunki i obszary rozwoju.
5. Działania.
6. Budowanie elementów koncepcji.

 

 

Metody:
aktywizujące, praca zespołowa.

Czas trwania szkolenia: 4 spotkania po ok. 5 godzin dydaktycznych

Prowadzący: trener z przygotowaniem pedagogicznym, moderator, doradca NGO i koordynator projektów. Jestem absolwentką Szkoły Trenerów ?Sieć? Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we Wrocławiu. Certyfikowanym Trenerem Szkoły Młodych Trenerów IES. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika spec. psychologia edukacji z coachingiem w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Prowadzę warsztaty z szeroko pojętego rozwoju organizacji, rozwoju zawodowego i osobistego, a także grupowe i indywidualne treningi umiejętności społecznych i rozwoju osobistego oraz grupy wsparcia. Mam za sobą profesjonalne przygotowanie merytoryczne uprawniające mnie do prowadzenia grupowych warsztatów tematycznych z zakresu psychoedukacjij i treningu psychologicznego. Wziąż je doskonalę. Wierzę w moc pozytywnego słowa i wewnętrzną motywację. Praca z ludzi to moja pasja, jestem w niej nastawiona na naukę metodami aktywnymi. Najbardziej cenię sobie zaangażowanie i nastawienie na efektywność..