Konflikty w organizacji I

Adresaci szkolenia:
Kadra kierownicza szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich o różnych profilach.

 

 

Cele:

1. Zdobycie wiedzy na temat konfliktów.  

2. Diagnoza konfliktów organizacyjnych.

3. Identyfikowanie przyczyn konfliktów i eliminowanie ich.

 

 

Program:

1. Wprowadzenie ? specyfika konfliktu w instytucji oświatowej.

2. Czym jest konflikt i skąd się bierze? 

 • kiedy mamy do czynienia z konfliktem?
 • jakie są przyczyny konfliktów w organizacji?
 • jakie są trwałe i zmienne przyczyny konfliktów?  

3. Co charakteryzuje konflikty?

 • jak przebiegają konflikty?

            – rola wzajemnego postrzegania,

            – spirala konfliktu,

 • jakie są skutki konfliktu dla:

            – zwycięzców,

            – przegranych?

 • czy konflikt niesie tylko negatywne skutki?
 • jaki jest optymalny poziom konfliktu w organizacji? 

4. Specyfika konfliktów grupowych:

 • jakie są przyczyny konfliktów w grupie i miedzy grupami?
 • co charakteryzuje konflikty grupowe?
 • jaki jest wpływ konfliktów grupowych na organizację?       
 • jakie są skutki konfliktów grupowych? 

5. Podsumowanie ? rola konfliktów w organizacji.   

 

 

Metody:
Mini-wykłady, gry, ćwiczenia, symulacje, dyskusje grupowe, testy psychologiczne.     

 

 

Prowadzący:
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, psycholog organizacji i pracy, wykładowca akademicki w ALK w Warszawie. Od 20 lat związany z instytucjami edukacyjnymi i współtworzący je poprzez konstruowanie i realizację różnorodnych programów edukacyjnych. Trener z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w doskonaleniu kompetencji interpersonalnych kadry kierowniczej.       

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.