Konflikty w organizacji II

Adresaci szkolenia:
Kadra kierownicza szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich o różnych profilach.

 

Cele:

1.      Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów. 

2.      Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych.

3.      Kształtowanie proaktywnej postawy wobec konfliktów.

4.      Wypracowanie konstruktywnych propozycji zmian w obszarze przyczyn konfliktów.  

 

Program:

1.        Zapobieganie konfliktom

  • identyfikacja przyczyn konfliktów w organizacji
  • przyczyny związane z osobami

            – cechy charakteru     

            – style kierowania

            – zakłócenia i błędy w komunikacji

  • przyczyny związane z sytuacją pracy

            – wzajemna zależność pracy

            – ograniczone zasoby

            – presja czasu

            – zła organizacja pracy

  • eliminacja przyczyn konfliktów                   

2.      Wyciszanie konfliktów

?      emocje, jako decydujący czynnik w sytuacji konfliktu

?      opanowywanie negatywnych emocji

?      stres generowany przez konflikt

– cechy charakterystyczne

– przyczyny stresu w sytuacji konfliktu

– radzenie sobie ze stresem  

3.      Rozwiązywanie konfliktów

?         style zachowania w sytuacji konfliktu

?         negocjacje i mediacje, jako metody rozwiązywania konfliktów

– różnice i podobieństwa między:

– negocjacjami i mediacjami  

?         rola mediatora i negocjatora

?         warunki zastosowania każdej z metod

?         arbitraż, jako ostateczne rozwiązanie konfliktu   

4.      Podsumowanie ? wybór adekwatnego do konfliktu sposobu    postępowania   

 

Metody:
Mini-wykłady, gry, ćwiczenia, symulacje, dyskusje grupowe, testy psychologiczne. 

  

Prowadzący:
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, psycholog organizacji i pracy, wykładowca akademicki w ALK w Warszawie. Od 20 lat związany z instytucjami edukacyjnymi i współtworzący je poprzez konstruowanie i realizację różnorodnych programów edukacyjnych. Trener z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w doskonaleniu kompetencji interpersonalnych kadry kierowniczej.       

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.