Konfrontacja bez przemocy ? o mediacjach rówieśniczych w szkole1

Adresaci szkolenia:

Rady Pedagogiczne.

 

Cele:

Wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat specyfiki procesu negocjacji oraz pomoc w diagnozowaniu własnych predyspozycji osobowościowych. Szkolenie jest treningiem umiejętności warunkujących skuteczne mediacje z uczniami i  rodzicami.

 

Program:

1.      Konflikty?

?  predykatory konfliktu,

?  w przypadku poważniejszej sytuacji,

?  fazy konfliktu,

?  najczęstsze zachowania w sytuacji konfliktu,

?  pseudorozwiązania konfliktu,

?  efekty pozytywnego rozwiązania konfliktu.

2.      Mediacje:

?  mediacja w szkole ? zastosowanie,

?  zalety mediacji,

?  etapy wprowadzania programu mediacji rówieśniczych,

?  wybór mediatorów rówieśniczych,

?  rola mediatora,

?  szkolenie kandydatów na mediatorów,

?  zasady mediacji,

?  etapy mediacji,

?  źródła trudności w procesie mediacji.

3.      Słów parę o komunikacji:

?        magia słuchania,

?        język szakala i język żyrafy,

?        komunikacja niewerbalna,

?        asertywność.

 

Metody:

Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi.

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi nauczyciel dyplomowany, socjoterapeuta, pedagog rodzinny,  specjalista terapii pedagogicznej, pedagog wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, specjalista psychologicznego wsparcia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania.  Prowadzi autorskie szkolenia dla studentów, nauczycieli, pedagogów, psychologów i dyrektorów placówek oświatowych. Wieloletnie doświadczenie zdobywała między innymi pracując jako pedagog rodzinny,  z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz  młodzieżą z rodzin zastępczych  w kształtowaniu prawidłowych postaw rodzicielskich. W szkole podstawowej, dokonywała diagnozy dojrzałości szkolnej oraz prowadziła zajęcia terapeutyczne dla dzieci z ryzyka dysleksji . Autorka kilku publikacji.

 

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.