KONKURS FOTOGRAFICZNY „LUBIĘ TO!”

KONKURS FOTOGRAFICZNY „LUBIĘ TO!”

konkurs Lubie to www ikonka

 

Liceum ROE zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas: szóstej, siódmej i ósmej, do udziału w konkursie fotograficznym „Lubię to!”

 

 

Cel konkursu:
– aktywizacja młodzieży do działań twórczych w czasie wolnym od nauki,
– promocja i popularyzacja dziedziny fotografii,
– rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania,
– rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości artystycznej.
Zadanie konkursowe:
Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia, pokazującego, to, co jego autor lubi w szczególny sposób. Może to być bliska osoba, domowy pupil, hobby, przedmiot, miejsce, czynność, czy sytuacja…
Zachęcamy uczestników konkursu do zachowania swobody twórczej oraz kreatywnego podejścia do tematu.

Główne zasady konkursu:

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z klas: szóstej, siódmej, ósmej.
3. Uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace fotograficzne.
4. Aby wziąć udział w konkursie należy pobrać formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna, wypełnić go oraz przesłać ( skan) drogą elektroniczną na adres: konkurs@roe.pl, razem z pracą fotograficzną, w terminie od 27 kwietnia do 7 czerwca 2021 r.
5. W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody:
     I miejsce: TABLET Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2020)
     II miejsce: APARAT z funkcją drukowania Kodak Mini shot Combo 3
     Wyróżnienie: KSIĄŻKA „1001 fotografii, które musisz zobaczyć”, autor Paul Lowe
6. Szczegóły konkursu opisane są w Regulaminie.
REGULAMIN KONKURSU „Lubię to!” pobierz
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ORAZ OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA pobierz

Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie muszą zostać podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu.