Konstruowanie projektów społecznych i edukacyjnych

Adresaci szkolenia:

zainteresowani nauczyciele

 

Cele:
Nabycie wiedzy i umiejętności formułowania wniosku o dotację, nauka logiki projektowej.

 

Program:

1.Poszerzenie/ugruntowanie lub uzyskanie wiedzy o zasadach przygotowywania projektu społecznego.
2.Rozwinięcie umiejętności planowania działań i ewaluowania ich.
3.Sporządzanie i formułowanie najważniejszych elementów projektu; problemów, celów itp.
4.Poznasz różnice pomiędzy wnioskiem, projektem, programem, a strategią .
5.Konstruowanie harmonogramu działań.
6.Poznanie zasad i nabywanie umiejętności konstruowania budżetu.
7.Aplikowanie i przenoszenie zaplanowanego projektu do wniosku od dotację, poznanie elementów wniosku.


Metody:

aktywizujące, mini wykłady

 

Czas trwania szkolenia: 12  godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:  trener z przygotowaniem pedagogicznym , moderator, doradca NGO i koordynator projektów. Jestem absolwentką Szkoły Trenerów ?Sieć? Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we Wrocławiu. Certyfikowanym Trenerem Szkoły Młodych Trenerów IES. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika spec. psychologia edukacji z coachingiem w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Prowadzę warsztaty z szeroko pojętego rozwoju organizacji, rozwoju zawodowego i osobistego, a także grupowe i indywidualne treningi umiejętności społecznych i rozwoju osobistego oraz grupy wsparcia. Mam za sobą profesjonalne przygotowanie merytoryczne uprawniające mnie do prowadzenia grupowych warsztatów tematycznych z zakresu psychoedukacjij i treningu psychologicznego. Wziąż je doskonalę. Wierzę w moc pozytywnego słowa i wewnętrzną motywację. Praca z ludzi to moja pasja, jestem w niej nastawiona na naukę metodami aktywnymi. Najbardziej cenię sobie zaangażowanie i nastawienie na efektywność.