Liceum – test

na stroneliceum2 FINALNE
   

 

 

 

[acc style=”style3″ title=”INFORMACJE OGÓLNE” parent=”accgroup1″ ]

Liceum Ogólnokształcące ROE to doskonała propozycja dla wszystkich absolwentów  gimnazjum, którzy oprócz chęci solidnego przygotowania się do egzaminu maturalnego, szukają dodatkowo możliwości rozwijania swoich pasji i talentu w środowisku uczniów o podobnych zainteresowaniach.

W tym roku, oprócz zajęć artystycznych ( w klasach: aktorska, fotograficzno-operatorska, plastyczna, taneczna, wokalna, projketowania graficznego) proponujemy również naukę w klasach reporterskiej i prawniczej.

Równocześnie mogą wybrać naukę w klasie humanistycznej ( zajęcia w zakresie rozszerzonym: język angielski, język  polski, historia) lub matematyczno- fizycznej ( zajęcia w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka, fizyka ).

 

Nasze atuty:

– bezpłatna nauka,

– atrakcyjna oferta nauczania,

– profesjonalna kadra doświadczonych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz specjalistów i praktyków, prowadzących zajęcia artystyczne i zawodowe,

– wspieranie w rozwoju  oraz indywidualne podejście do ucznia,

– dostęp do nowoczesnego sprzętu i pracowni,

– liczne wydarzenia i akcje aktywizujące dodatkowo uczniów,

– przyjazna atmosfera,

– lokalizacja w centrum miasta, w bliskiej odległości od dworca PKP i PKS.

 


W odróżnieniu od większości niepublicznych szkół, NAUKA W LICEUM ODBYWA SIĘ BEZPŁATNIE !

 

 

* Dodatkowe zajęcia tematyczne w poszczególnych klasach prowadzone są w wymiarze 4 godz. tygodniowo.


[/acc]
[acc style=”style3″ title=”PROFILE KLAS” parent=”accgroup1″ ]

 

[tabs] [tab title=”KLASA AKTORSKA”]

Uczniowie nabędą  i rozwiną umiejętności m.in. w zakresie:  pracy z tekstem, ruchu scenicznego, emisji głosu,  pracy przed kamerą i  przygotowania do castingu. Przez cały okres trwania nauki będą doskonalić swój warsztat podczas zajęć teatralnych.

 

Dodatkowo szkoła organizuje uczniom:

– wyjścia do teatru,
– udział w przedsięwzięciach artystycznych,
– spotkania ze znanymi artystami.

 

Dodatkowe zajęcia tematyczne prowadzone są wymiarze 4 godzin tygodniowo.

[/tab] [tab title=”KLASA FOTOGRAFICZNO – OPERATORSKA”]

Uczniowie  nabędą i rozwiną  umiejętności m.in. w zakresie: podstaw  fotografii klasycznej i cyfrowej, współczesnych technik  multimedialnych , podstaw sztuki operatorskiej i  pracy z kamerą. Będą brać udział w zajęciach plenerowych i warsztatach.

 

Dodatkowo szkoła organizuje uczniom:

– wyjścia na wystawy fotograficzne,
– udział w konkursach i  przedsięwzięciach artystycznych,
– spotkania ze znanymi artystami.

 

Dodatkowe zajęcia tematyczne prowadzone są wymiarze 4 godzin tygodniowo.

[/tab] [tab title=”KLASA PLASTYCZNA”]

Uczniowie  rozwiną umiejętności m.in.  w zakresie: rysunku odręcznego, technik malarskich, rysunku technicznego, modelowania, kompozycji oraz historii sztuki. Będą brać udział w zajęciach plenerowych i warsztatach.

 

Dodatkowo szkoła organizuje uczniom:

– wyjścia na wystawy i wernisaże,
– udział w konkursach i  przedsięwzięciach artystycznych,
– spotkania ze znanymi artystami.

 

Dodatkowe zajęcia tematyczne prowadzone są wymiarze 4 godzin tygodniowo.

 

[/tab] [tab title=”KLASA TANECZNA”]

Uczniowie poznają style tańca nowoczesnego ( min. new style, jazz, hip-hop, breakdance, disco dance, street jazz, modern jazz ) oraz elementy tańca współczesnego, zdobędą wiedzę w zakresie historii tańca oraz  podstaw choreografii. Przez cały okres trwania nauki będą doskonalić swoje umiejętności podczas warsztatowych zajęć tanecznych.

 

Dodatkowo szkoła organizuje uczniom:

– wyjścia na spektakle i  pokazy taneczne,
– udział w konkursach i  przedsięwzięciach artystycznych,
– spotkania ze znanymi artystami.

 

Dodatkowe zajęcia tematyczne prowadzone są wymiarze 4 godzin tygodniowo.

 

 [/tab] [tab title=”KLASA WOKALNA”]

Uczniowie, podczas zajęć warsztatowych,  rozwiną umiejętności w zakresie śpiewu zespołowego oraz solowego. Nabędą wiedzę m.in. w zakresie: emisji głosu, techniki oddechu, artykulacji, dykcji, interpretacji tekstu, pracy z mikrofonem, pracy przed kamerą i przygotowania do castingu.

 

Dodatkowo szkoła organizuje uczniom:

– wyjścia na koncerty,

– udział w przedsięwzięciach artystycznych ,

– spotkania ze znanymi artystami.

 

Dodatkowe zajęcia tematyczne prowadzone są wymiarze 4 godzin tygodniowo.

[/tab] [tab title=”KLASA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO”]

Uczniowie nabędą praktyczne umiejętności w zakresie projektowania graficznego. Zapoznają się m.in. z programami: Photoshop, Ilustrator, Corel.  Nauczą się zasad typografii, rysunku i  kompozycji  plastycznej oraz podstaw tworzenia stron www, podstaw prawa autorskiego.

 

Dodatkowo szkoła organizuje uczniom:
– udział w przedsięwzięciach artystycznych i wydarzeniach medialnych,

– spotkania ze znanymi artystami.

 

Dodatkowe zajęcia tematyczne prowadzone są wymiarze 4 godzin tygodniowo.

[/tab] [tab title=”KLASA REPORTERSKA”]

Uczniowie, w ramach zajęć warsztatowych, nabędą praktyczne umiejętności w zakresie zbierania materiałów dziennikarskich, pisania artykułów, reportaży, scenariuszy, przeprowadzania wywiadów, podstaw prawa autorskiego. Poszerzą swoją wiedzę teoretyczną m.in. z zakresu kultury, sztuki i mediów. Będą uczestniczyć w interesujących wydarzeniach medialnych, debatach a także  konkursach oraz  spotkaniach ze znanymi dziennikarzami, pisarzami, scenarzystami.

 

Dodatkowe zajęcia tematyczne prowadzone są wymiarze 4 godzin tygodniowo.

[/tab] [tab title=”KLASA PRAWNICZA”]

W toku kształcenia uczniowie  będą  realizować dodatkowe zajęcia z bloku przedmiotów prawnych, m.in: podstaw prawa cywilnego, karnego, konstytucyjnego, kryminalistyki, wstępu do prawoznawstwa.

 

Dodatkowo szkoła organizuje uczniom:

– wyjścia do sądów,

– spotkania z prawnikami, kuratorami sądoymi, detektywami,  kryminologami,

– symulacje rozpraw sądowych,

– debaty ze studentami prawa i administracji,

– udział w przedsięwzięciach organizowanych przez uczelnie wyższe.

 

Dodatkowe zajęcia tematyczne prowadzone są wymiarze 4 godzin tygodniowo.

 

[/tab][/tabs]

 [grid12]

[/acc]
[acc style=”style3″ title=”KADRA” parent=”accgroup1″ ]
Nasza kadra to zespół doświadczonych pedagogów, którzy w swojej pracy wykazują się  pasją, zaangażowaniem oraz  wykorzystują  nowoczesne metody pracy z uczniem.
Zajęcia artystyczne prowadzą  praktycy ? specjaliści z doświadczeniem pedagogicznym, cieszący się uznaniem w swojej dziedzinie.
[/acc]
[acc style=”style3″ title=”BAZA DYDAKTYCZNA” parent=”accgroup1″ ]
Zajęcia w liceum odbywają się na terenie  Zespołu Szkół  Teleinformatycznych przy ul. Hauke-Bosaka 21, w nowoczesnych, dobrze wyposażonych salach dydaktycznych. Dysponujemy własną pracownią fotograficzną, plastyczną, informatyczną oraz  salą do zajęć tanecznych i aktorskich.
Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta, w bliskiej odległości od dworca PKP i PKS.
[/acc]