Lubię się uczyć, czyli jak skutecznie motywować uczniów do nauki i szkolnej kariery

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

 

Cele: 

1.      Rozpoznanie czynników wpływających na motywację uczniów w procesie uczenia się i zmiana podejścia do osiągnięć szkolnych.

2.      Uczestnik po zakończeniu zajęć:

?         zna podstawowe podejścia badaczy teorii motywacji,

?         potrafi rozpoznać czynniki  wpływające na motywacje ucznia, związane z  rodzinnymi wzorami zachowań,

?         zna przykłady niepowodzeń szkolnych,

?         dokonuje modyfikacji własnych działań dydaktyczno- wychowawczych.

 

 

Program:

1.      Rodzaje motywacji.

2.      Bariery kariery ucznia. Lęki , obawy, niewykorzystany potencjał.

3.      Syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych wg; Sylwii Rimm.

4.      Siedem sposobów wzmacniania motywacji ucznia do osiągania indywidualnych sukcesów. Ewaluacja.

 

 

Metody:

Mini-wykład, praca z małej grupie (autodiagnoza), technika ?diamentowego uszeregowania?, metaplan, forum dyskusyjne, prezentacja multimedialna.

 

 

Prowadzący: 

Doświadczony nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny, konsultant i kierownik  pracowni systemu doskonalenia, certyfikowany edukator programów edukacyjnych  MEN i CODN  autor projektów i programów grantowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.