Mediacje rówieśnicze

Program:
1.Konflikt.
2.Warsztaty.

 

Czas trwania szkolenia:6 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa

 

Koszt udziału w sieci: 250 zł od osoby

 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, zaświadczenie uczestnictwa w spotkaniu sieci.