Metoda projektu w edukacji

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum

 

Cele:
Uczestnicy
1.Poznają metodę projektu edukacyjnego jako jedną z metod aktywizujących .
2.Poznają  różne możliwości integrowania wiedzy i umiejętności      podczas realizacji projektów edukacyjnych.
3.Uświadamiają sobie podstawowe założenia metody projektu edukacyjnego.
4.Poznają sposoby zastosowania tej metody w pracy z lekcyjnej i pozalekcyjnej.
5.Będą potrafili zaplanować pracę metodą projektu. 

 

Program:

1.Część teoretyczna:- wprowadzenie do metody projektów.
2.Metoda projektu wśród metod aktywizujących.
3.Rodzaje projektów edukacyjnych.
4.Efektywność metody projektów.
5.Umiejętności kształtowane u uczniów podczas pracy metodą projektów.
6.Modele integrowania wiedzy i umiejętności.
7.Etapy pracy metodą projektu.
8.Opracowanie przykładowego tematu projektu interdyscyplinarnego i przedmiotowego orazharmonogramu działań.

 

Metody:

Uczestnicy
Poznają metodę projektu edukacyjnego jako jedną z metod aktywizujących .
Poznają  różne możliwości integrowania wiedzy i umiejętności      podczas realizacji projektów edukacyjnych.
Uświadamiają sobie podstawowe założenia metody projektu edukacyjnego.
Poznają sposoby zastosowania tej metody w pracy z lekcyjnej i pozalekcyjnej.
Będą potrafili zaplanować pracę metodą projektu.  
Elementy wykładu interaktywnego, praca w grupach, burza mózgów, dyskusja

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:
Dyrektor Gimnazjum nr 14 we Wrocławiu w latach 1999-2012. Edukator Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.   Ekspert /specjalista  w projekcie ?Nowe formy wspomaganie szkół SORE?. Członek Kapituły i Rady Programowej przyznającej Certyfikat programu ?Od inspiracji do kreacji? w ramach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej. Członek komisji konkursowej na edukacyjny projekt badawczy w ramach  I i II  Kongresu Naukowego Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.