Metoda projektu

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele i wychowawcy na wszystkich etapach kształcenia, pracujący metodą projektu.

 

Cele:

1.      Przedstawienie wytycznych do pracy metodą projektu.

2.      Omówienie prezentacji projektu.

3.      Przedstawienie propozycji dokumentacji projektu – kontraktu i oceny projektu.

4.      Zachęcenie uczestników szkolenia do pracy metodą projektu.

 

Program:

1.      Zasady pracy metodą projektu.

2.      Zalety metody projektu.

3.      Etapy pracy metodą projektu.

4.      Dokumentacja metody projektu.

 

 

Metody:

Wykład, metoda warsztatowa.

 

Prowadzący:

Ukończyła Śląską Akademię Medyczną (aktualnie Uniwersytet Medyczny) w Katowicach oraz studia podyplomowe z ekologii i ochrony środowiska na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Posiada długoletnie doświadczenie dydaktyczne jako nauczyciel oraz wykładowca akademicki. Prowadzi zajęcia z nauk medycznych, promocji zdrowia, edukacji ekologicznej i środowiskowej oraz pedagogiki. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, realizując projekty, warsztaty oraz szkolenia dla nauczycieli. Jest autorką wielu publikacji, w tym podręcznika do biologii w gimnazjum, scenariuszy zajęć i opracowań dla nauczycieli..

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.