Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Adresaci szkolenia:
Nauczyciele, pedagodzy, terapeuci, psycholodzy, rodzice.

 

 

 

Cele:
1. Posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i w terapii zaburzeń rozwoju.
2. Rozwijanie przez ruch sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej, a także dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.
3.  Praca z dorosłymi oraz  z dziećmi zdrowymi, upośledzonymi, z dysfunkcjami oraz zaburzeniami w rozwoju.

 

 

Program:

1. Geneza Ruchu Rozwijającego.

2.  Założenia metody Weroniki Sherborne.

3.  Zakres i zastosowanie tej metody.

4.  Kategorie Ruchu Rozwijającego.

5.  Ćwiczenia praktyczne z zakresu Ruchu Rozwijającego.

 

 

Metody:
Wykład, ćwiczenia, praca warsztatowa.

 

 

Prowadzący:
Pedagog, instruktor tańca, absolwentka rocznego kursu Akademii Terapii Ekspresyjnych i Technik Relaksacyjnych, a także absolwentka kursu instruktorskiego z choreoterapii przy Polskim Towarzystwie Choreoterapii. To, co jest dla niej cenne w życiu i co wdraża w charakter swojej pracy to spojrzenie na człowieka 
w sposób holistyczny. Zajmuje się własnym samorozwojem, jak również stanowi wsparcie w rozwoju kobiet w prowadzonym przez siebie autorskim projekcie warsztatowym Twórczy Krąg Kobietwe Wrocławiu. Od wielu lat pogłębia swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach. Oprócz tańca, jej pasją jest również masaż, który stanowi dla niej uzupełnienie pracy z ciałem tak ważnej w dzisiejszych czasach w których tempo życia i presja czasu coraz mocniej się zwiększają. Prowadzi warsztaty, zajęcia i szkolenia w całej Polsce z zakresu pracy z ciałem poprzez taniec i ruch oraz inne metody artystycznego wyrazu dla osób dorosłych, dzieci oraz na zaproszenia różnego rodzaju placówek, tj.: ośrodki rozwoju, szkoły, poradnie itp.

 

 

Czas trwania szkolenia: 4 godzin dydaktycznych.
 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.

 

UWAGA!

Na zajęcia proszę zabrać ze sobą wygodny, zmienny strój, ciepłe skarpetki ? w zajęciach bierzemy udział bez butów, wodę do picia, kartki oraz coś do pisania.