Metody budowania wizerunku szkoły w oczach uczniów, rodziców i środowiska lokalnego

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy, przewodniczący zespołów przedmiotowych, kierownicy administracyjni.

 

Cel:

Pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie promowania szkoły w środowisku lokalnym i w bezpośrednim kontakcie z klientami szkoły.

 

Program:

1. Szkoła jako usługodawca ? budowanie wizerunku szkoły:

  •    systemowe podejście do funkcjonowania szkoły,
  •    schemat organizacji nowoczesnej firmy,
  •    sprzedaż usług edukacyjnych (tradycyjne i współczesne podejście do sprzedaży usług)
  •    potrzeby (oczekiwania) i obawy (zastrzeżenia) klientów szkoły (uczniów, rodziców, sponsorów w aspekcie oferty szkoły),
  •    motywy wyboru szkoły: język korzyści, grupy nacisku,
  •    autoprezentacja – budowanie pozytywnego obrazu szkoły w oczach innych, sposoby autoprezentacji,
  •    znaczenie komunikacji z klientem szkoły ? budowanie dobrych relacji i współpracy, zasady pozyskiwania sympatii klienta (marketing więzi, jak uczynić klienta lojalnym).

2. Konstruowanie oferty szkoły.

3. Reklama i promocji szkoły. Czynniki wyróżniające szkołę w środowisku i na rynku usług edukacyjnych.

4. Standardy obsługi klienta szkoły a budowanie jej wizerunku.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, metody aktywizujące, scenki, symulacje, gry, casy, kwestionariusze, elementy wykładu interaktywnego.

 

Prowadzący:

Psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży, z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia po zgłoszeniu się min. 6 uczestników. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w trybie ciągłym.
 

Szkolenie obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe z ciastkami, serwis kanapkowy oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 

Koszt: do ustalenia.