Metody projektowania i dokumentowania obserwacji

Adresaci: nauczyciele  wszystkich typów szkół

 

Cele:
Właściwe projektowanie oraz obserwacja i publikacja eksperymentów przyrodniczych w szkołach wszystkich typów z uwzględnieniem zasobności uczniów.

 

Program:
1.Proste algorytmy potrzebne w dokumentacji.
2.Nowoczesne środki przydatne do przeprowadzenia obserwacji.
3.Elektroniczny pomiar i zapis danych.
4.Edycja i wizualizacja wyników.

 

 

Prowadzący:
Prowadzący jest nauczycielem mianowanym z kilkunastoletnim stażem. Ukończył szkołę pedagogiczną i ma duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych ( w ostatnich 3 latach ponad 800 przeszkolonych osób w tym wielu nauczycieli z województwa dolnośląskiego i Wielkopolski). Obecnie prowadzi własną instytucję szkoleniową. Specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach usprawniania procesu edukacyjnego w oparciu o najnowsze technologie i osiągnięcia techniki oraz w zagadnieniach prawnych, z którymi bardzo często spotykają się nauczycieli i środowisko szkolne.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa

 

Koszt udziału w sieci: 250 zł od osoby

 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, zaświadczenie uczestnictwa w spotkaniu sieci