Metodyka pracy z grupą1

Adresaci szkolenia:
Rady pedagogiczne.

 

Cele:
1.    Zapoznanie się z problematyką małych grup.
2.    Uświadomienie roli nauczyciela w budowaniu grupy, procesie grupowym oraz jego kierowaniu.
3.    Uświadomienie własnych preferencji oraz ograniczeń w kierowaniu grupą.
4.    Zapoznanie się z psychologicznymi prawidłowościami sytuacji konfliktowych.

 

Program:
1.    Co to jest grupa? (cele, normy, role, struktury). Powstawanie grupy. Dlaczego warto integrować grupę?
2.    Umiejętności nauczyciela ważne w kontakcie z grupą.
3.    Kierowanie grupą ? style kierowania i ich implikacje.
4.    Konflikt ? kierowanie konfliktem.
5.    Strategie radzenia sobie z  silniejszą władzą ? strategie uczniów i nauczycieli.
6.    Początek gry, czyli pierwsze spotkanie:
?    sukces lub niepowodzenie nauczyciela w sytuacji pierwszego kontaktu ? uwarunkowania,
?    błędy popełniane przez nauczycieli podczas pierwszego spotkania,
?    strategie uczniów radzenia sobie z silniejszą władzą,
?    bliskość nauczyciela a potrzeby uczniów,
?    spostrzeganie konfliktów przez uczniów,
?    psychologiczne prawidłowości w sytuacjach konfliktowych,
?    proponowane rozwiązania.

 

Metody:
Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, metody aktywizujące, scenki, symulacje, gry, casy, kwestionariusze, elementy wykładu interaktywnego.

 

Prowadzący:
Szkolenie poprowadzi psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży, z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.