Metodyka procesu nauczania

Adresaci szkolenia:

Rady Pedagogiczne.

 

Cele:

1.      Podniesienie efektywności kształcenia.

2.      Zniwelowanie różnic edukacyjnych wśród dzieci.

3.      Zwiększenie atrakcyjności szkoły na rynku edukacyjnym.

 

Program:

1.      Rodzaje metod.

2.      Ich dobór w procesie uczenia.

3.      Nauczyciel i metody pracy z uczniem.

4.      Uczeń w procesie nauczania.

5.      Osiągnięcia ucznia reklamą szkoły.

 

Metody:

Wykład, warsztaty.

 

Prowadzący:

Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie Wrocławskim, w którym ukończyła również studia podyplomowe w zakresie edukacji ekologicznej i zdrowotnej. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz jako metodyk w Projekcie ?Innowacja- kluczem do społeczeństwa XXI w.?. Od początku pracy naukowej uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których poruszana jest tematyka szkolnictwa, pedeutologii oraz kwestie wychowania. Jest promotorem prac podyplomowych z zakresu prawa oświatowego, działania placówek oświatowych na terenie Górnego Śląska oraz problematyki związanej z pracą współczesnego nauczyciela. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych dotyczące współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym, a także oceniania kształtującego.

 

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.