Mnemotechniki i tajemnice pamięci w pracy z uczniami

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele i wychowawcy na wszystkich etapach kształcenia.

 

Cele:

1.      Nabycie podstawowych, dających się praktycznie zastosować wiadomości z zakresu teorii pamięci i jej funkcjonowania.

2.      Nabycie umiejętności posługiwania się wybranymi mnemotechnikami

3.      Poprawienie jakości pracy z uczniami poprzez uczenie twórczych sposobów zapamiętywania.

 

Program:

1.        Wiadomości teoretyczne z zakresu działania pamięci, jej rodzajów, sposobów zapamiętywania informacji przez mózg człowieka.

2.        Co, kiedy i w jaki sposób zapamiętać, aby nie zapominać ? mnemotechniki przydatne w nauce szkolnej i życiu prywatnym (Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania, Rzymski Pokój, Zakładki Osobiste, akrostychy i akronimy).

3.        Krótkie wprowadzenie do map pamięci, jako jednej z mnemotechnik.

4.        Ćwiczenia pomagające usprawnić naszą pamięć.

 

Metody:

Wykład, metoda warsztatowa.

 

Prowadzący:

Ukończyła Śląską Akademię Medyczną (aktualnie Uniwersytet Medyczny) w Katowicach oraz studia podyplomowe z ekologii i ochrony środowiska na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Posiada długoletnie doświadczenie dydaktyczne jako nauczyciel oraz wykładowca akademicki. Prowadzi zajęcia z nauk medycznych, promocji zdrowia, edukacji ekologicznej i środowiskowej oraz pedagogiki. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, realizując projekty, warsztaty oraz szkolenia dla nauczycieli. Jest autorką wielu publikacji, w tym podręcznika do biologii w gimnazjum, scenariuszy zajęć i opracowań dla nauczycieli..

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.