Mój uczeń potrafi się uczyć

Adresaci szkolenia: 

Dyrekcja szkoły, Nauczyciele, Wychowawcy, Rady Pedagogiczne szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Cele: 

1.      Rozwijanie umiejętności wspierania ucznia w budowaniu kompetencji uczenia się.

2.      Zapoznanie się z zasadami skutecznej nauki zgodnej z podstawami funkcjonowania mózgu.

3.      Charakterystyka szczególnie istotnych elementów procesu uczenia się i związanych z nimi umiejętnościami.

4.      Określenie mechanizmu uruchamiania potencjału uczenia się.

 

Program: 

1.      Jak uczy się mózg?

?      aktywna postawa uczącego się,

?      znaczenie etapu wstępnego ? przygotowania się do uczenia się.

2.      Spirala motywacyjna jako mechanizm uruchamiania i utrzymywania motywacji do uczenia się.

3.      Jakie elementy procesu uczenia się są szczególnie istotne ze względu na jego efektywność?

4.      Co uczniowie powinni wiedzieć i umieć odnośnie swojej kompetencji uczenia się?

?      rozpoznanie własnego stylu uczenia się,

?      uwarunkowania efektywności procesu uczenia się,

?      właściwe organizowanie nauki,

?      świadomość nabytych nawyków utrudniających skuteczne uczenie się,

?      własne strategie uczenia się.

5.      Kiedy i jak powinni nabywać te umiejętności?

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, mini wykład, praca w grupach, burza mózgów, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe.

 

Prowadzący: 

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Podyplomowych Studiów Coachingu,  ukończyła też roczny program Innowacje i polityka edukacyjna na Uniwersytecie Bostońskim jako stypendystka Fulbrighta. Obecnie prowadzi zajęcia z dydaktyki Wiedzy o społeczeństwie na wydziale Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.  Wieloletni doradca metodyczny i konsultant nauczycieli w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, trener ? praktyk z dwudziestoletnim stażem prowadzenia szkoleń głównie z zakresu doskonalenia kompetencji uczenia się, organizowania procesu kształcenia, a także komunikacji interpersonalnej. Współpracowała z wieloma instytucjami w kraju i za granicą,tworząc i z powodzeniem realizując programy wspierające innowacje procesu kształcenia, takie jak:  ?Pisanie scenariuszy przyszłości edukacji?,  ?Tutor w gimnazjum??Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji?. Współpracowała między innymi ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży przy Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej , Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (Program Comenius),  Centrum Edukacji Obywatelskiej, Association for Teacher Education in Europe (ATEE).

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.