Motywowanie na co dzień

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1.      Poznanie zasad rozpoznawania i stosowania spektrum narzędzi motywacyjnych.

2.      Nabycie umiejętności przekazywania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej.

3.      Nauka doboru narzędzi motywacyjnych w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów.

4.      Kształtowanie wiedzy dotyczącej rozpoznawania potrzeb uczniów.

5.      Trudności społeczne w zakresie kompetencji nauczyciela.

 

Program: 

1.      Motywacja jako sposób na zwiększenie efektywności i wydajności pracy ucznia:

?        co to jest motywacja,

?        dostępny zakres środków służących motywowaniu.

2.      Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań uczniów:

?        jakie rodzaje potrzeb motywują ludzi do działania,

?        dobór środków w zależności od celów i potrzeb życiowych uczniów.

3.      Postawa asertywna. W jaki sposób informować uczniów o ocenie ich działalności:

?        rola informacji zwrotnej,

?        przekazywanie pochwał, dostępne sposoby nagradzania,

?        przekazywanie negatywnej informacji zwrotnej,

?        zasady i reguły dotyczące oceniania niepowodzeń,

?        kiedy krytyka jest konstruktywna.

4.      Kształtowanie optymalnego klimatu organizacyjnego z punktu widzenia efektywności pracy zespołu:

?        co to jest klimat organizacyjny,

?        jakie rodzaje potrzeb i motywacji uczniów wpływają na powstanie określonego klimatu organizacyjnego.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, metody aktywizujące, scenki, symulacje, gry, casy, kwestionariusze, elementy wykładu interaktywnego.

 

Prowadzący: 

Psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży,
z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.