Motywowanie uczniów do zmiany zachowań

Adresaci szkolenia:

Rady pedagogiczne.

 

 

Cele:

1.      Odkrycie indywidualnych zasobów wspomagających efektywne motywowanie.

2.      Pomoc w znalezieniu swojego własnego sposobu zarządzania klasą i jednostką.

 

 

Program:

1.      Przywództwo, sytuacja, grupa, jednostka a motywacja.

2.      Motywacja wobec potrzeb jednostki, przenikanie potrzeb.

3.      Koncepcje motywacji Herzberga i Maslowa.

4.      Motywacja a oczekiwania uczniów związane z nauką, relacjami, itp.

5.      Podstawowe czynniki motywujące.  Wewnętrzne i zewnętrzne sposoby motywowania.

6.      Nastawienia a zachowania ? koncepcja Mc Gregora.

7.      Czynniki wpływające na zadowolenie i niezadowolenie uczniów.

8.      Optymizm jako czynnik motywujący.

9.      Charakterystyka uczniów a optymalny styl kierowania ich zachowaniami i motywowania.

10.    Dopasowanie stylu kierowania oraz motywowania do grupy, czyli zarządzanie adaptatywne.

11.    Budowanie autorytetu.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, metody aktywizujące, scenki, symulacje, gry, casy, kwestionariusze, elementy wykładu interaktywnego.

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży, z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.