MS Excel dla nauczycieli

Adresaci szkolenia:
Kadra kierownicza, nauczyciele, personel wspomagający szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych o różnych profilach.

 

Cele:
1.    Znalezienie czynników ryzyka związanego z ręcznym przygotowaniem dokumentacji.
2.    Wyszukanie rozwiązań na pracochłonne, rutynowe czynności.
3.    Umiejętność przygotowania pełnej dokumentacji w oparciu o szkolenie.

 

Program:
1.    Formuły i funkcje ? ocenianie prac uczniów.
2.    Analiza egzaminów końcowych.
3.    Przygotowanie dokumentów dla nauczycieli.
4.    Formuły i funkcje ? zestawienie średniej klasowej.
5.    Zliczanie frekwencji uczniów.
6.    Przygotowanie dokumentów dla wychowawców klas.
7.    Wyszukiwanie gotowych szablonów dokumentów.
8.    Regulacje prawne ? ochrona danych osobowych, prawa autorskie.
9.    Wskazówki praktyczne dotyczące szybkiego wdrożenia opracowanej dokumentacji.

 

Metody:
Analiza, studium przypadku, ćwiczenia, wykład.

 

Prowadzący:
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, czynny trener z zakresu technik ICT, egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL, ECDL-Advanced, e-Citizen, e-Guarcian, WebStarter, IT Security, autor materiałów przygotowujących do egzaminów ECDL. Prowadzi zajęcia z młodzieżą oraz osobami dorosłymi na terenie województwa dolnośląskiego. Od 3 kadencji pełni funkcję Sekretarza w Zarządzie Sekcji Egzaminatorów ECDL działającej przy Polskim Towarzystwie Informatycznym.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.
 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.