Na drodze ku samodzielności edukacyjnej

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1.      Przybliżenie elementów myślenia naukowego  i sposobów ich wprowadzania do pracy z uczniem.

 

Program:

1.      Planowanie procesu dydaktycznego wykorzystującego ćwiczenia rozwijające:

?      rozumowanie indukcyjne,

?      rozumowanie dedukcyjne,

?      myślenie metaforyczne.

 

Metody:

Wykład, prezentacja multimedialna, praca w grupie.

 

Prowadzący: 

Trener, wieloletni praktyk. Prowadzi warsztaty, seminaria i konferencje. Autorka i współautorka wielu publikacji. Specjalista w takich kompetencjach, jak: kształtowanie umiejętności inter- i intrapersonalnych, ponadprzedmiotowych,  samoocena jako wspieranie ucznia w jego rozwoju i samodzielności w zdobywaniu wiedzy, nauczanie alternatywne, indywidualizacja nauczania, techniki nauczania i uczenia się, konstruowanie programów dydaktycznych.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.