Na ścieżce awansu zawodowego. Teoria i praktyka

Adresaci szkolenia: 

Nauczyciele stażyści i kontraktowi zainteresowani zdobywaniem kolejnych stopni awansu zawodowego, a także osoby pragnące zostać nauczycielami.

 

Cele:

1.      Nabycie oraz poszerzenie wiedzy z zakresu teorii i praktyki prawa oświatowego.

2.     Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji działań oraz prezentacji dorobku zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego.

3.     Doskonalenie umiejętności analizowania własnej pracy i planowania rozwoju zawodowego.

 

Program: 

1.      Tożsamość zawodowa nauczyciela.

2.      Podstawy prawa oświatowego. Formalne aspekty awansu zawodowego.

3.      Dokumentacja dotycząca awansu zawodowego nauczyciela.

4.      Konstruowanie planu rozwoju.

5.      Konstruowanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego.

6.      Formy efektywnej prezentacji dorobku zawodowego podczas postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.

 

Metody:

Moduł teoretyczny oraz praktyczny, wykład, kwestionariusze, warsztaty.

 

Prowadzący:

Absolwentka filologii i  psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Ukończyła podyplomowe Studium psychologii w zarządzaniu, prawa pracy, organizacji i zarządzania oświatą oraz zarządzania kadrami. Doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem organizacją i rozwojem zawodowym zdobywała pracując jako menedżer, nauczyciel oraz pracownik organu prowadzącego oświaty. Jest praktykiem z zakresu kadr i awansu zawodowego nauczycieli. Z powołania psycholog. Jej pasją jest praca z ludźmi i dla ludzi.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.