Najlepsi przyrodnicy

Adresaci szkolenia:

zespoły rad pedagogicznych szkół podstawowych

 

 

Cele:
Zapoznanie nauczycieli w pierwszych etapów kształcenia w jaki Zapoznanie nauczycieli w pierwszych etapów kształcenia w jaki sposób mogą metodami aktywizującymi prowadzić ciekawe eksperymenty nawet z najmłodszymi uczniami.

Program:
1. Programy do obróbki wideo i metody publikacji materiałów.
2. Podstawy montażu i obsługi kamery internetowej i wizualizera.
3. Tworzenie platformy on Line na której uczniowie mogą obserwować 24 godziny na dobę przebieg eksperymentu.

 

Metody:

warsztaty, dyskusja, krótkie pokazy filmowe, test, ćwiczenia

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący: 
Prowadzący jest nauczycielem mianowanym z kilkunastoletnim stażem. Ukończył szkołę pedagogiczną i ma duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych ( w ostatnich 3 latach ponad 800 przeszkolonych osób w tym wielu nauczycieli z województwa dolnośląskiego i Wielkolpolski). Obecnie prowadzi własną instytucję szkoleniową. Specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach usprawniania procesu edukacyjnego w oparciu o najnowsze technologie i osiągnięcia techniki oraz w zagadnieniach prawnych, z którymi bardzo często spotykają się nauczycieli i środowisko szkolne.