Narzędzia public relations w promocji szkoły ? skutecznie i tanio

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne.

 

Cele:

Uczestnicy warsztatu dowiedzą sięczym jest public relations (PR), co wchodzi w jego skład oraz jakie narzędzia PR można wykorzystać w promocji i komunikacji szkoły z otoczeniem. Będą także mieli okazję do ćwiczeń praktycznych. Efektem szkolenia będzie wiedza i umiejętności w zakresie skutecznego zastosowania narzędzi PR w aspekcie promocji szkoły, co będzie miało wpływ na budowanie pożądanego wizerunku, a także przełoży się na wzrost zainteresowania szkołą i jej ofertą.

 

Program:

1. Public relations (PR) ? podstawowe pojęcia w odniesieniu do promocji szkoły. Teoria i praktyka wykorzystania:

  • definicje PR,
  • strategiczne cele PR,
  • części PR,
  • wykorzystanie PR w szkole.

2. Planowanie i wdrażanie działań PR w kontekście promocji szkoły. Teoria i praktyka wykorzystania, czyli:

  • główne fazy procesu PR,
  • planowanie i realizacji działań public relations w kontekście szkoły,
  • narzędzia PR w praktyce promocji szkoły ? co, kiedy i za ile warto zastosować?
  • sprawdzanie skuteczności działań.

 

Metody:

Warsztat ? podczas, którego zostaną zastosowane metody problemowe (klasyczna, burza mózgów, sytuacyjna i studiów przypadków), metody praktyczne (ćwiczenia indywidualne i grupowe) oraz elementy metody podającej (dyskusja i wykład interaktywny, przykłady z praktyki życia publicznego).

 

Prowadzący:

Prowadzi zajęcia, szkoli, konsultuje – osoby, firmy i instytucje z zakresu m.in.: public relations, wystąpień publicznych, pisania tekstów promocyjnych, strategii komunikacji i promocji, dydaktyki w zakresie komunikacji społecznej. Specjalizuje się w tematyce promocji projektów oraz instytucji edukacyjnych i publicznych.

Z wykształcenia jest filologiem polskim (po specjalnościach: dydaktycznej i retorycznej) oraz PRowcem. Jest doktorem nauk humanistycznych, a od 2001 roku zajmuje się public relations w praktyce. Zawodową drogę rozpoczęła promując Bibliotekę Śląską (m.in. projekty z zakresu komunikacji, promocji i edukacji). Potem pracując dla założyciela największej grupy szkół wyższych w Polsce ? TEB Akademia, dbała o wizerunek Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Zajmowała się public relations i promocją (głównie usług edukacyjnych), organizowała także wiele projektów skierowanych do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów.

Występuje na cyklicznych konferencjach takich jak: PR Forum, Kongresie Profesjonalistów PR czy Kongresie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Publikuje m.in. w miesięczniku ?Dyrektor Szkoły?. Udziela się społecznie – jest członkinią zespołu ds. edukacji Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy Marszałku Województwa Śląskiego oraz  członkinią zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations Oddział Śląsk (PSPR).

 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.