Nauczyciel jako główny aktor w grach psychologicznych inicjowanych przez uczniów

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele, dyrektorzy i pracownicy oświaty.

 

Cele: 

1. Nabycie umiejętności rozpoznawania, nazywania tych sytuacji wychowawczych, za którymi kryją się stosowane przez uczniów gry psychologiczne.

2. Nabycie umiejętności radzenia sobie z ?manipulacjami? aranżowanymi przez uczniów.

 

Program: 

1. Gry psychologiczne prowadzone przez uczniów i przez nauczycieli.

2. Zachowania negatywistyczne uczniów.

3. Prowokacje a zachowania ryzykowne.

4. Nauczyciel wobec zachowań prowokacyjnych uczniów.

5. Techniki i metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych i ryzykownych.

6. Trening praktycznego zastosowania poznanych technik i metod – próba wypracowania odpowiednich procedur.

 

Metody:

Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi.

 

Prowadzący: 

Szkolenie poprowadzi nauczyciel dyplomowany, socjoterapeuta, pedagog rodzinny,  specjalista terapii pedagogicznej, pedagog wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, specjalista psychologicznego wsparcia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania.  Prowadzi autorskie szkolenia dla studentów, nauczycieli, pedagogów, psychologów i dyrektorów placówek oświatowych. Wieloletnie doświadczenie zdobywała między innymi pracując jako pedagog rodzinny,  z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz  młodzieżą z rodzin zastępczych  w kształtowaniu prawidłowych postaw rodzicielskich. W szkole podstawowej, dokonywała diagnozy dojrzałości szkolnej oraz prowadziła zajęcia terapeutyczne dla dzieci z ryzyka dysleksji . Autorka kilku publikacji.

 

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.