Nauczyciel ? rozwój osobisty1.

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

 

 

Cele:
1.Rozwijanie postawy refleksyjnego praktyka.
2.Kształtowanie postawy profesjonalisty.
3.Doskonalenie umiejętności efektywnego porozumiewania się.
4.Nabycie umiejętności kierowania rozwojem zawodowym.

 

Program:

1.Refleksyjne podejmowanie decyzji, odpowiedzialność.
2.Definicja profesjonalizmu, atrybuty profesjonalisty, droga do profesjonalizmu, zdobywanie pewności siebie.
3.Efektywne umiejętności społeczne, komunikacja werbalna i pozawerbalna, budowanie relacji.
4.Rozwój zawodowy i osobisty.


Metody:

Wykład, warsztat.

 

Czas trwania szkolenia: 30 godzin  dydaktycznych

 

Prowadzący: