Nauczyciel ? rozwój osobisty4

Adresaci szkolenia:

nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

 

Cele:
1. Rozwijanie postawy refleksyjnego praktyka.
2. Kształtowanie postawy profesjonalisty.
3. Doskonalenie umiejętności efektywnego porozumiewania się.
4. Nabycie umiejętności kierowania rozwojem zawodowym.

 

Program:

1.Refleksyjne podejmowanie decyzji, odpowiedzialność.
2.Definicja profesjonalizmu, atrybuty profesjonalisty, droga do profesjonalizmu, zdobywanie pewności siebie.
3.Efektywne umiejętności społeczne, komunikacja werbalna i pozawerbalna, budowanie relacji.
4.Rozwój zawodowy i osobisty.

 

Metody:

wykład, warsztat

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych\

 

Prowadzący: