Nauczyciel w świecie TIK (Technologie Informacyjno ? Komunikacyjne w pracy nauczyciela)

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych, rady pedagogiczne

 

 

Cele:
Realizacja szkolenia sprawi, iż uczestnik:
1.Pozna dwa podejścia do uczenia się z wykorzystaniem technologii.
2.Pozna kilka programów i aplikacji które wzbogacą dydaktyczny warsztat o informatyczne sprawności w dziedzinie ?nowego nauczania? wspieranego technologiami TIK.

 

 

Program:

1.Kilka słów na temat jak ludzie uczą się z wykorzystaniem technologii.
2.Przegląd programów i aplikacji wspierających proces nauczania i uczenia się.

 

 

Metody:

1.Mini wykład z wykorzystaniem prezentacji.
2.Praca indywidualna ? praca na komputerach.

 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych, grupa max 15 osób, praca w pracowni informatycznej

 

Prowadzący:

Nauczycielka dyplomowana matematyki, wicedyrektor gimnazjum. Ukończyła również studia podyplomowe z nadzoru pedagogicznego i ewaluacji oraz z filozofii i etyki. Jest egzaminatorem OKE, ekspertem ds. awansu zawodowego, certyfikowanym edukatorem. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych w różnych typach szkół. Współpracuje z instytucjami pozarządowymi pracującymi na rzecz edukacji realizując projekty, warsztaty oraz szkolenia dla nauczycieli, w tym szkolenia e-learningowe. Jest autorką i współautorką publikacji, w tym materiałów edukacyjnych i materiałów szkoleniowych dla nauczycieli.