Nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele:

1.      Zdobycie umiejętności  potrzebnych do  rozwiązywania problemów szkolnych.

2.      Uczestnik  szkolenia:

?      posiada niezbędną wiedzę psychologiczno- pedagogiczną  na temat klasyfikacji trudności w zachowaniach  uczniów,

?      poznaje doświadczenia innych nauczycieli  rozwiązujących problemy wychowawcze  w szkole,

?      stosuje  wybraną  strategię do rozwiązywania trudnych sytuacji w swojej klasie.

 

Program:

1.      Diagnozowanie myślenia o sobie, w roli wychowawcy szkolnego- mocne i słabe strony. Koło jakości życia. Obszary do zmiany lub budowania programu naprawczego.

2.      Trudności wychowawcze, ich rodzaj, przyczyny, symptomy.

3.      Poznanie technik i metod do modelowania zachowań  uczniów.

4.      Praktyczne przykłady rozwiązań problemowych sytuacji szkolnych.

 

Metody:

Prezentacje multimedialne, mini – wykład, dyskusja, praca w  grupach, drama, symulacja, film edukacyjny.

 

Prowadzący: 

Doświadczony nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny, konsultant i kierownik  pracowni systemu doskonalenia, certyfikowany edukator programów edukacyjnych  MEN i CODN  autor projektów i programów grantowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.