Negocjacje podnoszące skuteczność współpracy z rodzicami, uczniami, pracownikami szkoły

Cele:

1.Trening umiejętności warunkujących skuteczne negocjacje z uczniami, rodzicami i personelem placówek oświatowych

2.Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat specyfiki procesu negocjacji

3.Pomoc w diagnozowaniu własnych predyspozycji osobowościowych niezbędnych w procesie negocjacji.

 

 

Program:

1.Negocjacje ? zagadnienia podstawowe:

  • czym jest gra negocjacyjna,
  • dwa wymiary negocjacji: budowanie relacji i osiąganie wyniku.

2.Proces negocjacji i jego fazy:

  • prezentacja najczęstszych sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
  • wartości i niebezpieczeństwa związane z sytuacją konfliktową,
  • fazy negocjacji.

3.Metody negocjacji i umiejętności ich doboru w różnych sytuacjach.