Nerwice i depresja nastolatków ? rozpoznawanie i pomoc

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkół podstawowych.

 

 

Cele: 

1. Zwiększanie u uczestników wiedzy z zakresu wybranych zaburzeń okresu dorastania oraz rozumienia przyczyn ich powstawania.

2. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania nerwicy i depresji u nastolatków.

3. Wyposażanie uczestników w konkretne narzędzia w postaci metod i sposobów postępowania wobec dziecka  z nerwicą i depresją.

4. Zwiększanie kompetencji w zakresie  wspierania uczniów z nerwicą i depresją.

 

 

Program: 

1. Klasyfikacja zaburzeń okresu dorastania.

2. Przyczyny, objawy i leczenie nerwicy oraz depresji u nastolatków.

3. Rozpoznawanie  zaburzeń emocjonalnych ? kryteria diagnostyczne.

4. Metody postępowania nauczyciela ? tworzenie indywidualnego planu pracy z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie.

5. Stwarzanie optymalnych warunków w szkole dla rozwoju emocjonalnego dzieci.

 

 

Metody:

Wykład, prezentacja multimedialna,  analiza przypadku, praca w grupach, dyskusja.

 

 

Prowadzący: 

Szkolenie poprowadzi pedagog specjalizujący się w pracy z rodziną. Wykładowca w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Autorka projektów terapeutycznych, korekcyjno-edukacyjnych i szkoleniowych m.in. w zakresie komunikacji społecznej, przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, problemów wychowania, pracy z rodziną, poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Prowadzi zajęcia doskonalące kompetencje rodziców, nauczycieli, specjalistów pracujących w szkole, pracowników społecznych, funkcjonariuszy policji i studentów, wykorzystując przy tym swoją obszerną wiedzę popartą  wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej i w pracy rodzinnego kuratora sądowego.  Autorka Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy we Wrocławiu. Realizatorka programów socjaterepeutycznych dla młodzieży, założycielka świetlicy środowiskowej dla dzieci.

 

 

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.