Obserwacja zaburzeń procesów integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym

Adresaci szkolenia:

Pedagodzy i rodzice.

 

Cele:

 

Program:

1. Teoria integracji sensorycznej

2. Procesy integracji sensorycznej- w odniesieniu do obserwacji zaburzeń zachowania dziecka w klasie.

3. Integracji odruchów według dr Sally Goddard- kilka pomysłów do pracy z odruchami w sali lekcyjnej

4. Praktyczne wskazówki wspierające funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej w grupie rówieśniczej i środowisku rodzinnym

 

Metody:

Praca w grupach, wykład interaktywny, symulacje, dyskusja.

 

Prowadzący: 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.