Ocenianie jako narzędzie motywowania uczniów do pracy

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

 

Cele: 

1.      Doskonalenie umiejętności oceniania wspierającego z uwzględnieniem elementów samooceny ucznia.

 

 

Program:

1.      Analiza podstawy programowej pod kątem zapisów o indywidualizacji.

2.      Elementy oceniania kształtującego (ze szczególnym uwzględnieniem zapisów celów w języku ucznia).

3.      Kryteria oceny ? najważniejszy element w planowaniu dydaktycznym.

 

 

Metody:

Wykład, prezentacja multimedialna, praca w grupie.

 

 

Prowadzący: 

Trener, wieloletni praktyk. Prowadzi warsztaty, seminaria i konferencje. Autorka i współautorka wielu publikacji. Specjalista w takich kompetencjach, jak: kształtowanie umiejętności inter- i intrapersonalnych, ponadprzedmiotowych,  samoocena jako wspieranie ucznia w jego rozwoju i samodzielności w zdobywaniu wiedzy, nauczanie alternatywne, indywidualizacja nauczania, techniki nauczania i uczenia się, konstruowanie programów dydaktycznych.

 

 

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.