Ocenianie kształtujące2

Adresaci szkolenia:

nauczyciele różnych typów szkół

 

Cele:
1.Doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie oceniania kształtującego.
2.Opracowanie zasad i strategii oceniania kształtującego oraz sposobu monitorowania wprowadzanych rozwiązań.
3.Opracowanie scenariuszy lekcji dotyczących umiejętności konstruowania  i prowadzenia zajęć z uczniami zgodnie z ideą OK.
4.Poszerzenie kompetencji nauczycieli  w obszarze stosowania informacji zwrotnej  w ocenianiu oraz w komunikacji z rodzicami uczniów.
5.Wdrażanie w praktyce pedagogicznej wybranych elementów oceniania kształtującego.

 

Program:

1.Teoretyczne podstawy oceniania kształtującego.
2.Cele oceniania. Cele lekcji wg. nauczyciele i ucznia. Sposoby planowania celów lekcji.
3.Kryteria sukcesu. NACOBEZU- na co będę zwraca uwagę.
4.Konstruktywna informacja zwrotna od nauczyciela dla ucznia.
5.Analiza stosowanych technik zadawania pytań. Cechy efektywnego zadawania pytań. Pytania kluczowe.
6.Ocena koleżeńska i samoocena uczniów.
7.Współpraca z rodzicami.

 

Metody:

wykład, praca jednym i różnym frontem, warsztatowe

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:
doświadczony nauczyciel dyplomowany, konsultant, certyfikowany edukator, ekspert ORE, recenzent i autor  programów nauczania