Ocenianie OK. jest ok. ? nauczyciel jest ok2

Adresaci szkolenia:

rada pedagogiczna-szkoła podstawowa

 

Cele:
1.Poszerzenie kompetencji  przez nauczycieli w obszarze stosowania informacji zwrotnej oraz współpracy i komunikacji z rodzicami.                                                                   
2.Przygotowanie placówki do wdrożenia w praktyce oceniania kształtującego lub wybranych w nim elementów.
3.Nabycie przez nauczycieli kompetencji w zakresie gromadzenia i analizowania danych wynikających z zastosowania oceniania kształtującego.

 

 

Program:

1.Idea oceniania kształtującego.
2.Kryteria sukcesu.
3.Informacja zwrotna.
4.Samoocena i ocena koleżeńska.
5.Współpraca z rodzicami.

 

Metody:

warsztat, wykład

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący: