Od przydziału zadań do rozliczenia, czyli kilka odsłon rozmów dyrektora z nauczycielem

Moduł I ? (4 godziny)

 1.Funkcja dyrektora w kontekście budowania zasad współpracy i  relacji z podwładnymi nauczycielami

 • Zadania i kompetencje dyrektora szkoły
 • Wczoraj jeden z Was, dzisiaj już przełożony ? korzyści i zagrożena
 • Obawy i oczekiwania ? dyrektora i pracowników
 • Jasne reguły współpracy ? ekspoze dyrektora

 

2.Cele w organizacji

 • Cele strategiczne, organizacji, zespołów, jednostek, osobiste
 • Znaczenie i formułowanie celów ? uwarunkowania sukcesu w ich osiąganiu ? SMART może pomóc!

 

3. Kiedy zespół sprawnie pracuje ? wdrażanie pracowników do nowych zasad, zadań

 • Instruktaż
 • Trenowanie
 • Wspieranie
 • Rozmowa o zadaniu. Delegowanie zadań ? zasady rozmowy delegującej
 • Wydawanie poleceń służbowych ? treść polecenia i zasady przekazu ? symulacje rozmów z pracownikami
 • Co wzmacnia zaangażowanie w realizacji powierzonych zadań

Moduł II ? (4 godziny)

4.Kontrola czyli rozmowa o wynikach

 • Rozmowa o wynikach ? nie tylko bieżąca informacja zwrotna. Zasady budowania informacji zwrotnych
 • Rozmowę krytykującą i pochwałę (jako narzędzie utrzymywania standardów pracy oraz motywowania)
 • Rozmowę dyscyplinującą,
 • Rozmowa oceniająca ? cele i przebieg
 • Przekazywanie trudnych decyzji. Zwolnienie pracownika ? rozmowa
 • Mediacje w pracy ? schemat rozmowy mediacyjnej
 • Przekazywanie podziękowań
 • Symulacje wybranych rozmów

 

5. Psychologia odbiorców komunikatów ? typ pracownika i uwarunkowania skuteczności porozumiewania się i efektywności działań

 

6. Budowanie autorytetu dyrektora – uwarunkowania