Od złości do agresji. Sposoby efektywnego kontrolowania zachowań uczniów

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

 

Cele:

Cel ogólny: doskonalenie umiejętności zarządzania złością u uczniów oraz  konstruowania profilaktycznego projektu edukacyjnego.

Cele szczegółowe:

Uczestnik szkolenia:

 -potrafi rozpoznać pierwsze symptomy niekontrolowanej złości u swoich uczniów,

– zdiagnozuje przyczyny i źródła frustracji , gniewu, złości oraz  trudności w  nauce i relacjach z nauczycielami i rówieśnikami,

– dobierze metody, techniki i sposoby do zredukowania poziomu  złości i treningu kreowania właściwych postaw,

-kształci i doskonali umiejętność asertywnej postawy wobec trudnych uczniów,

-wie, jak wykorzystywać techniki  konstruktywnego dialogu, negocjacji i mediacji w relacjach z trudnymi uczniami,

-zna zasady konstruowania i propagowania profilaktycznego  projektu edukacyjnego.

 

 

Program:

1.Od złości do agresji.

Rozpoznawanie symptomów niekontrolowanej złości uczniów jako źródła frustracji, autodestrukcyjnych zachowań i trudności w nauce.

2.Zarządzanie złością.

Metody i techniki kontrolowania złości ?celem zapobiegania problemom z agresją w szkole.

Mediacje ,negocjacje, autoekspresja, trening asertywności, relaksowanie się, redukowanie stresu, rozmowa z samym sobą, zachowanie zdrowia i wyznaczanie celów.

 TKZ -Trening Kontroli  Zachowań.

3. Budowanie projektu edukacyjnego w szkole, w zależności od diagnozy potrzeb

 Wykorzystaniem  plakatu, TIK  -filmiku edukacyjnego, bloga, komiksu, spotów reklamowych , teledysków, gier miejskich.

Warsztat II

4.Przykłady dobrych praktyk szkolnych.

5 .Budowanie przykładowego programu profilaktycznego projektu edukacyjnego pt: Przystanek :Stop! .Kontrola agresji  .

Program – od diagnozy  do ewaluacji .

 

Metody:

Symulacja, ćwiczenia w grupach,  prezentacje multimedialne, TIK.

 

Prowadzący:

? doświadczony nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny, konsultant i kierownik  pracowni systemu doskonalenia, certyfikowany edukator programów edukacyjnych  MEN i CODN  autor projektów i programów grantowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Kosztdo ustalenia.