Odkryj własną unikalność ? warsztaty rozwoju osobistego

Adresaci szkolenia:

Dyrekcja szkoły, nauczyciele, wychowawcy, Rady Pedagogiczne przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Cele:
Nauczyciele – z tego powodu, że w większości ich uwaga jest skierowana na innych ? potrzebują przypomnienia jak bardzo są ważni dla samych siebie. Ten warsztat daje właśnie ku temu sposobność.
1.Pogłębienie wiedzy o sobie, własnych zasobach i potencjale rozwojowym.
2.Poszerzenie świadomości na temat swoich kluczowych wartości.
3.Poznanie narzędzi utrzymywania i wzmacniania pozytywnego obrazu siebie.
4.Wprowadzenie w swoim życiu zmiany ukierunkowanej na pełniejsze wykorzystanie własnych unikalnych cech.

 

Program:

1.Moje unikalne zasoby i potencjał rozwojowy.
2.Interpretacja własnych talentów na podstawie profilu osobowości Florence Littauer, talentów wg Instytutu Gallupa, identyfikacji silnych stron w relacjach i silnych stron w działaniu.  
3.Określenie systemu i hierarchii własnych wartości – najlepszych życiowych drogowskazów.
4.Jaką wyjątkową wartość wnoszę życie innych – czego się uczą dzięki mnie? Co rozumieją? Co otrzymują?
5.Określenie Wizytówki Własnej Unikatowości.
6.Jak wzmacniać pozytywny obraz siebie?
7.List z przyszłości.
8.Jak wykorzystać moc swojego potencjału we własnym codziennym życiu? Wybór strategii działania i zbudowanie indywidualnego planu działania.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, mini wykład, rozmowa coachingowa, burza mózgów, dyskusja, praca z metaforą (karty coachingowe), ćwiczenia indywidualne i grupowe, coachingowa metoda planowania.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi trener – praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem prowadzenia szkoleń m.in. z komunikacji interpersonalnej, wieloletni doradca metodyczny i konsultant nauczycieli w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Tworzy i realizuje programy wspierające innowacje procesu kształcenia, m.in. z zakresu tutoringu i coachingu. Od 2013 r. prowadzi również własną praktykę coachingową i warsztaty z zakresu rozwoju osobistego.