Organizowanie procesu edukacyjnego w sposób sprzyjający uczeniu się

Adresaci szkolenia: 

Dyrekcja szkoły, Nauczyciele, Wychowawcy, Rady Pedagogiczne szkół ponadgimnazjalnych.

 

Cele: 

1.      Rozwijanie umiejętności wspierania ucznia w budowaniu kompetencji uczenia się i stosowania metakognitywnych strategii uczenia się.

2.      Zapoznanie się z coachingowym sposobem planowania i realizacji celów edukacyjno-rozwojowych przez ucznia.

3.      Określenie mechanizmu uruchamiania potencjału uczenia się.

4.      Charakterystyka szczególnie istotnych elementów procesu uczenia się i związanych z nimi umiejętnościami.

5.      Analiza własnego warsztatu metodycznego pod katem wprowadzania ucznia do samodzielnego uczenia się.

 

Program: 

1.      Rozwijanie uczniowskiej kompetencji uczenia się podstawą efektywności kształcenia:

?      od czego zależy aktywna postawa ucznia,

?      wdrażanie uczniów do stosowanie metakognitywnych strategii uczenia się.

2.      Wspieranie ucznia w formułowaniu i realizacji własnych celów edukacyjno-rozwojowych:

?      określenie zasobów pomocnych w osiągnięciu celu i czynników utrudniających,

?      skonkretyzowanie celu i zaplanowanie etapów realizacji zadań.

3.      Wykorzystywanie mechanizmu spirali motywacyjnej przy konstruowaniu zadań dla ucznia.

4.      Jakie elementy procesu uczenia się w sposób szczególny wpływają na jego efektywność?

5.      Uwzględnianie zasad pracy mózgu w organizowaniu procesu nauczania.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, mini wykład, praca w grupach, burza mózgów, dyskusja, coachingowa metoda planowania, ćwiczenia indywidualne i grupowe.

 

Prowadzący: 

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Podyplomowych Studiów Coachingu,  ukończyła też roczny program Innowacje i polityka edukacyjna na Uniwersytecie Bostońskim jako stypendystka Fulbrighta. Obecnie prowadzi zajęcia z dydaktyki Wiedzy o społeczeństwie na wydziale Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.  Wieloletni doradca metodyczny i konsultant nauczycieli w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, trener ? praktyk z dwudziestoletnim stażem prowadzenia szkoleń głównie z zakresu doskonalenia kompetencji uczenia się, organizowania procesu kształcenia, a także komunikacji interpersonalnej. Współpracowała z wieloma instytucjami w kraju i za granicą,tworząc i z powodzeniem realizując programy wspierające innowacje procesu kształcenia, takie jak:  ?Pisanie scenariuszy przyszłości edukacji?,  ?Tutor w gimnazjum??Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji?. Współpracowała między innymi ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży przy Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej , Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (Program Comenius),  Centrum Edukacji Obywatelskiej, Association for Teacher Education in Europe (ATEE).

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.