Oswoić ewaluację

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1.      Sposoby dokonywania ewaluacji osiągnięć szkolnych ucznia.

2.      Kształcenie  umiejętności dokonywania profesjonalnej ewaluacji jako rozwoju ucznia.

3.      Zdobycie  umiejętności budowania poprawnej ankiety, wywiadu i  prowadzenia  obserwacji ukierunkowanej.

 

Program: 

1.      Czym jest ewaluacja?

2.      Rodzaje ewaluacji stosowane najczęściej w szkole.

3.      Przebieg procesu ewaluacji, jego kolejne etapy.

4.      Dobór zbierania danych: budowa ankiety, planowanie obserwacji – zgodnie z  kryteriami  poprawnej konstrukcji.

5.      Analiza dokumentów ?metoda ewaluacji.

6.      Przykłady ewaluacji w szkole. Raport.

7.      Korzyści z ewaluacji.

 

Metody:

Wykład z prezentacją multimedialną, wybrane metody współpracy w grupie, drzewko decyzyjne.

 

Prowadzący: 

Doświadczony nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny, konsultant i kierownik  pracowni systemu doskonalenia, certyfikowany edukator programów edukacyjnych  MEN i CODN  autor projektów i programów grantowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.