Pierwsza pomoc przedmedyczna

Adresaci szkolenia:

Kurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich placówek oświatowych, wychowawców kolonijnych, do pracodawców oraz pracowników w ramach BHP.

 

Cele:

Nabycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Program:

1.      Przepisy prawne związane z udzielaniem pierwszej pomocy.

2.      Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

3.      Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przy zranieniach i krwotokach.

4.      Uszkodzenia narządu ruchu ? zwichnięcia i złamania.

5.      Urazy czaszkowo?mózgowe.

6.      Działanie wysokiej temperatury.

7.      Oparzenia.

8.      Uszkodzenia spowodowane zimnem.

9.      Porażenia prądem elektrycznym.

10.  Wstrząs.

11.  Ciała obce.

12.  Omdlenie.

13.  Zatrucia.

14.  Zabiegi reanimacyjne.

15.  Inne zagrożenia zdrowia i życia:

  • Padaczka,
  • cukrzyca,
  • astma.

 

Metody:

Wykład, pogadanka, metoda warsztatowa, zajęcia praktyczne z wykorzystaniem manekina.

 

Prowadzący:

Ukończyła Śląską Akademię Medyczną (aktualnie Uniwersytet Medyczny) w Katowicach oraz studia podyplomowe z ekologii i ochrony środowiska na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Posiada długoletnie doświadczenie dydaktyczne jako nauczyciel oraz wykładowca akademicki. Prowadzi zajęcia z nauk medycznych, promocji zdrowia, edukacji ekologicznej i środowiskowej oraz pedagogiki. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, realizując projekty, warsztaty oraz szkolenia dla nauczycieli. Jest autorką wielu publikacji, w tym podręcznika do biologii w gimnazjum, scenariuszy zajęć i opracowań dla nauczycieli..

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.