Pobudzenie motywacji podwładnych

Adresaci szkolenia:
Kadra kierownicza szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich o różnych profilach.

 

Cele:

1.   Poznanie zasad skutecznego motywowania.

 2.   Indywidualizowanie metod i technik motywowania.

 3.    Odkrycie potencjału motywowania pozafinansowego.

 

 

Program:

1.      Różnice w motywowaniu kobiet i mężczyzn:   

?      wieloaspektowe przyczyny różnic,

?      odmienne podejście do nagród organizacyjnych,

?      dopasowanie podejścia motywacyjnego do płci psychologicznej.     

2.      Podnoszenie motywacji podwładnych:

?      demotywowanie ? czego unikać,

?      identyfikowanie celów i potrzeb podwładnych,   

?      przyznawanie podwyżek i nagród,

?      ?dobre słowo? – rola pochwał i doceniania.

3.      Dobre zarządzanie jako czynnik motywujący:

?      organizacja pracy podwładnych,

?      zarządzanie podwładnymi w czasie,  

?      wydawanie poleceń i delegowanie zadań,

?      wspieranie rozwoju podwładnych.   

4.      Podsumowanie ? od teorii do praktyki.

 

Metody:
Mini-wykłady, gry, ćwiczenia, symulacje, dyskusje grupowe, testy psychologiczne.    

 

Prowadzący:
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, psycholog organizacji i pracy, wykładowca akademicki w ALK w Warszawie. Od 20 lat związany z instytucjami edukacyjnymi i współtworzący je poprzez konstruowanie i realizację różnorodnych programów edukacyjnych. Trener z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w doskonaleniu kompetencji interpersonalnych kadry kierowniczej.       

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.