Pokolenie Y ? nowe wyzwania dla edukacji. Jak uczyć pokolenie, które nie poznało świata bez Internetu?

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele i wychowawcy placówek oświatowych.

 

Cele:

1. Nauczyciel po szkoleniu potrafi wykorzystać potencjał współczesnego ucznia w tworzeniu sytuacji edukacyjnych sprzyjających angażowaniu się w proces uczenia się.

 

Program:

1. Sylwetka Ygreka: jak poznają świat, jakie przeżywają emocje, w związku z tym, jak się zachowują?

2. Jak chcieliby się uczyć?

3. Jakiego nauczyciela oczekują?

4. Jak zapewnić Ygrekom potrzebę regularnego dogłębnego feedbacku (informacji zwrotnej) w komunikowaniu się?

5. Jak komunikować Ygrekowi postępy edukacyjne?

6. Jak wykorzystywać w kształceniu formalnym pozaszkolne zainteresowania Ygreków?

 

Metody:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja, ćwiczenia w grupach.

 

Prowadzący:

Pedagog, doświadczony trener, edukator z kwalifikacjami uznanymi na podstawie dorobku zawodowego przez Ministra Edukacji Narodowej. Brał udział w projektach związanych z wdrażaniem zmian w systemie edukacji: TERM, Nowa Szkoła, System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym spomaganiu szkół, Obsługa platformy ? system doskonalenia nauczycieli, Realizacja grantu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów, szkoleń rad pedagogicznych oraz konsultacji dla dorosłych.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.