Polecają nas

Polecają nas

Polecają nas

Poznaj opinie na temat naszej szkoły:

AP   Anetta Prajzner   Dyrektor liceum i technikum ROE

Drodzy Uczniowie i Rodzice, Liceum i Technikum ROE to bezpieczne i prospołeczne miejsce dla wszystkich, którzy chcą się uczyć oraz projektują swoją przyszłość w określonych kierunkach zawodowych. Zapewniamy opiekę dydaktyczną na wysokim poziomie ogólnokształcącym oraz profesjonalne wsparcie artystów i praktyków określonych branż ( ze świata mediów, nauki, studiów nagrań, teatru, telewizji, mody, tańca). Wspieramy kreatywność, pomagamy w rozwoju pasji i kształtowaniu własnych stylów. Uczymy wrażliwości oraz funkcjonowania praktycznego. Gruntownie przygotowujemy do matury. Nasza szkoła ściśle współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz ze Szkołami Artystycznymi. Doświadczenie ROE zbudowane jest na rozmowach, słuchaniu, tysiącach godzin szkoleń na rzecz procesów edukacyjnych. Serdecznie zapraszam do niezapomnianej   przygody edukacyjnej w naszej szkole.

IH   Iwona Haba   Psycholog w liceum i technikum ROE

Stawiamy na rozwój, samodzielność i odpowiedzialność. Na łączenie wiedzy ze zdobywaniem doświadczenia. Wspieramy w rozwoju i nie zostawiamy nikogo samego. Pomagamy, konsultujemy i zawsze zapraszamy do współpracy. Uczymy samorządności. Zabiegamy o autonomiczne pomysły i działania. Przyglądamy się błędom, mamy szacunek do błędów, oczekujemy pracy nad nimi, ale nie wyręczamy. Jesteśmy, rozmawiamy, bo uważamy, że rozmowa z drugim człowiekiem i otwarty umysł są najważniejsze.

BK  Bartłomiej Kruk      Nauczyciel przedmiotów zawodowych w ROE Technikum (Realizacja nagrań i nagłośnień); Kierownik praktyk

Nauka w Technikum ROE jest szeroko profilowana i kompleksowa. Połączenie zajęć teoretycznych i praktycznych pozwala na uniwersalne kształcenie techników w wybranych zawodach. W efekcie, elastyczność naszych absolwentów pozwoli na szybkie przebranżowienie się i dostosowanie do nowych standardów (np. produkcji lub wymagań technicznych). Kadrę pedagogiczną tworzą specjaliści i praktycy z wysoko cenionych instytucji publicznych i firm partnerskich, którzy przekazują uczniom aktualną wiedzę z rynku pracy oraz umożliwiają poznanie zawodu w praktyce.

uczniowie   Uczniowie liceum i technikum ROE

„Szkoła umożliwia realizowanie wizji artystycznych np. realizacja filmu, wyjścia na wystawy itp.”   Tomek  – Liceum ROE (klasa aktorska)

” Nauczyciele w naszej szkole znają się na tym czego uczą, dzięki czemu mogą nam przekazać odpowiednią wiedzę.” Kasia – Technikum ROE (Realizacja nagrań)

„Kadra dba o nasze dobre samopoczucie.”  Filip – Technikum ROE (Reklama)”Organizowane są 'Szkolne Przeglądy’, podczas których możemy pokazać nauczycielom, rodzicom, znajomym, nad czym pracowaliśmy w trakcie semestru.” Ola – Liceum ROE (klasa plastyczna)