Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo (propozycja2)

Adresaci szkolenia: 

Rady Pedagogiczne.

 

 

Cele: 

1.      Zapoznanie uczestników ze zjawiskiem nadpobudliwości psychoruchowej.

2.      Wyposażanie uczestników w konkretne narzędzia w postaci technik służących do pracy z dzieckiem z ADHD.

3.      Nabywanie umiejętności korygowania objawów nadpobudliwości psychoruchowej w grupie (np. grupie przedszkolnej) i w pracy indywidualnej z dzieckiem.

4.      Przygotowanie do samodzielnego wdrażania poszczególnych strategii w pracy z rodzicami i nauczycielami dzieci nadpobudliwych.

 

 

Program: 

1.      Przyczyny, objawy i leczenie dziecka z ADHD.

2.      Charakterystyka dziecka z ADHD:

?        diagnoza ADHD (kryteria diagnostyczne, procedura diagnostyczna, skale obserwacji, testy, diagnoza różnicowa: ODD (zaburzenia opozycyjno-buntownicze), CD (zaburzenia zachowania), dyspraksja, zaburzenia somatyczne),

?        praca z dzieckiem z ADHD w szkole,

?        praca z dzieckiem z ADHD w domu,

?        systemy nagród.

3.      Obszary i zakres działań nauczyciela w pracy z dzieckiem z ADHD.

4.      Budowanie pozytywnych relacji z rodzicami dziecka nadpobudliwego psychoruchowo (specyfika komunikacji z rodzicem dziecka nadpobudliwego, technika rozmowy).

5.      Instytucje wspierające dziecko nadpobudliwe psychoruchowo i jego rodzinę.

 

 

Metody:

Wykład teoretyczny, prezentacja multimedialna, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych indywidualnie i w grupach.

 

 

Prowadzący: 

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, dr nauk humanistycznych, wieloletni pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczyciel dziecka młodszego, pedagog i neurologopeda (teoretyk i praktyk). Edukator w zakresie logopedii, wczesnej interwencji psychopedagogicznej, metod diagnozy i terapii pedagogicznej. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wykorzystując swoje doświadczenie na stanowisku nauczyciela akademickiego oraz praktyki neurologopedycznej. Specjalizuje się w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń dzieci i młodzieży (m. in. zaburzenia mowy, języka i komunikacji, zachowania, FAS).Autorka kilku książek, posiada szereg publikacji naukowych. Organizator i współorganizator międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych.

 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

 

Miejsce: do ustalenia.

 

 

Termin: do ustalenia.

 

 

Koszt: do ustalenia.