Praca z uczniem młodszym

Adresaci szkolenia:

Rady pedagogiczne.

 

Cel:

Głównym celem szkolenia jest zdobycie przez nauczycieliumiejętności diagnozowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym oraz umiejętności zaplanowania zindywidualizowanego programu wsparcia rozwoju dziecka, a także dostosowanie wymagań edukacyjnych odpowiednio do potrzeb.

Cele szczegółowe:

?         Poziom wiedzy ? uczestnicy dowiedzą się na czym polega charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym;

?         Poziom umiejętności ? uczestnicy nauczą się rozpoznawać uzdolnienia oraz obszary wymagające rozwoju u każdego ucznia;

?         Poziom postaw ? uczestnicy zrozumieją na czym polega asynchronia rozwojowa i  jakie trudności wiążą się z diagnozą gotowości szkolnej ucznia.

 

Program:

Moduł 1 ? Czym jest gotowość szkolna? Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

– czym jest obowiązek szkolny;

– gotowość szkolna i jej przejawy;

– przejawy rozwoju w różnych sferach u dziecka w wieku przedszkolnym;

– strefa najbliższego rozwoju (Wygotski).

Moduł 2 ? Indywidualizacja procesu nauczania w systemie edukacji masowej ? czy to w ogóle możliwe?

– model współczesnej edukacji;

– standaryzacja a potrzeba indywidualizacji;

– skąd potrzeba indywidualizowania?

Moduł 3 ? Metody diagnozowania potrzeb edukacyjnych (deficytów i zdolności) dziecka w wieku przedszkolnym.

– jak diagnozować mocne i słabe strony w rozwoju dziecka?

– metody i narzędzia diagnozy (obserwacja, próbki zachowań, testy psychometryczne, wywiad środowiskowy, rozmowy z dzieckiem);

– symptomy specjalnych potrzeb edukacyjnych w różnych obszarach rozwoju dziecka (przykłady).

Moduł 4 ?Dostosowanie form nauczania do różnych potrzeb i poziomów funkcjonowania dzieci.

-dostosowywanie form i treści;

– dostosowywanie oczekiwań;

– metoda małych kroczków;

– wzmacnianie pożądanych zachowań.

Moduł 5 ? Komunikowanie wyników diagnozy rozwoju dziecka i wynikających z niej sposobów wspierania jego rozwoju.

– komunikacja z dzieckiem;

– komunikacja z rodzicem;

– komunikaty wspierające rozwój dziecka.

 

Metody:

scenki z wykorzystaniem autentycznych przypadków, casy ? przygotowane w oparciu o rzeczywiste, specyficzne sytuacje szkolne, symulacje, praca w grupach, dyskusje, elementy wykładu interaktywnego (prezentacja w programie prezi).

 

Prowadzący:

Psycholog i trener biznesu, osoba, która naukowo i w praktyce zajmuje się polepszaniem jakości życia ludzi dorosłych. Jej pasją jest zgłębianie tajemnicy osobowości ludzkiej oraz potencjału, który w niej drzemie. Uwielbia współtowarzyszyć  zmianom jakie dokonują się w ludziach na drodze ich rozwoju zarówno zawodowego, jak i osobistego. Specjalizuje się między innymi w zakresie psychologii osobowości, komunikacji interpersonalnej, psychologii zarządzania, psychologii obsługi klienta i sprzedaży. Szkoli dyrektorów, liderów, trenerów, nauczycieli, pracowników samorządowych, klientów biznesowych oraz indywidualnych, dla których rozwój jest priorytetem. Uwielbia pracę z ludźmi, doskonale sprawdza się w pracy z grupą, jej zaangażowanie i kreatywność są prawdopodobnie w stanie przyciągnąć uwagę każdego!

Swoją wiedzę wykorzystuje działając zawodowo na różnych płaszczyznach:

? naukowej ? pracuje ze studentami, robi badania, popularyzuje wiedzę psychologiczną, a także zgłębia interesujące ją obszary wiedzy pisząc książki oraz artykuły naukowe;

? szkoleniowej ? pracuje z różnymi organizacjami i klientami biznesowymi nad wzmacnianiem ich pozycji na rynku oraz  wspiera w zmianach jakie są konieczne na drodze rozwoju przedsiębiorstwa;

? terapeutycznej ? prowadzi indywidualne coachingi w duchu psychologii pozytywnej, których celem jest wspieranie rozwoju osobistego.

 

Czas trwania szkolenia: 15 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.