Praca zespołowa nauczycieli sukcesem rady pedagogicznej.

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum.

 

 

Cele:

1.Podstawowe założenia teorii działania zespołowego.
2.Zaznajomienie się ze sposobami organizowania pracy zespołowej z udziałem całej rady pedagogicznej.
3.Przydatne metody pracy zespołowej w radzie pedagogicznej.
4.Facylitator i techniki facylitacji.

 

Program:

1.Działanie zespołowe jako wyzwanie współczesności.
2.Zachowania ludzi w działaniach zespołowych.
3.Etapy organizowania pracy nauczycieli w zespołach zadaniowych.
4.Omówienie przydatnych metod pracy zespołowej w radzie pedagogicznej i przećwiczenie wybranych.
5.Kim jest facylitator i podstawowe techniki facylitacji.

 

Metody:

Wykład aktywizujący słuchaczy dyskusją kierowaną, ćwiczenia w parach, grupach, zespołach zadaniowych.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:

Nauczyciel matematyki, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, autorka i współautorka wielu programów wspierających rozwój ucznia w szkole, trener, edukator, współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji.