Praca zespołowa rady pedagogicznej. Integracja dla współpracy

Adresaci szkolenia:

Rady pedagogiczne.

 

Cel:

Odkrycie indywidualnych zasobów wspomagających efektywne radzenie sobie z konfliktem.

 

Program:

1.      Atrakcyjność zespołu, a potrzeby pracowników i właściwości grupy.

2.      Zespół ? system zależności.

3.      Wokół tożsamości ? kim jesteśmy?.

4.      Komunikacja pomiędzy zespołami oraz w ich obrębie.

5.      Role grupowe.

6.      Motywowanie do zmiany zachowań.

7.      Dopasowanie do rozmówcy.

8.      Zespół. Praca zespołowa. Praca w zespole.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, metody aktywizujące, scenki, symulacje, gry, casy, kwestionariusze, elementy wykładu interaktywnego.

 

Prowadzący:

Psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży, z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.