Prezentacja działań polskich i zagranicznych bibliotek szkolnych na rzecz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Sposoby adaptacji dobrych wzorów do rzeczywistości lokalnej szkół.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa

 

Koszt udziału w sieci:  250 zł od osoby

 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, zaświadczenie uczestnictwa w spotkaniu sieci.